Categories

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Multimediaportal TU Delft

Discover TU Delft images and sounds

Multimedia Repository nadert oplevering

Long time no see, maar er is een hoop voortuitgang geboekt. De Multimedia Repository is – op een paar schoonheidsfoutjes na – klaar om in gebruik genomen te worden. We zoeken nog een goed moment om live te gaan. Het lijkt nu zinvol om de Multimedia Repository pas na de zomervakantie in productie te nemen, omdat wij dan voldoende capaciteit hebben om het multimediale materiaal dat wordt aangeleverd door studenten en medewerkers van de TU Delft te verwerken. Voor een sneak preview zie

http://repository.tudelft.nl/MMP/

Na de zomer gaan wij de beelden en de audio- en videofragmenten ook toegankelijk maken via  Discover (de geïntegreerde zoekomgeving van de TU Delft Library). Dit wordt de belangrijkste toegang tot het beeld- en geluidsmateriaal. Vandaar ook dat we het onderliggende systeem Multimedia Repository genoemd hebben, i.p.v. de oorspronkelijke naam Multimediaportal. Ik wens iedereen een fijne vakantie, tot in augustus!

Ruwe versie Multimediaportal beschikbaar

De eerste 740 afbeedlingen van het prentenkabinet zijn geladen in de repository van de multimediaportal. Deze prenten zijn nog gedigitaliseerd door de fotografen van Bouwkunde. Hieronder een aantal voorbeelden van het materiaal dat nu is geladen:

  • Plattegrond van de stad Groningen uit 1878
  • Afbeelding van Scheveningen uit 1729
  • Vlaardingen anno 1649
  • Amsterdam, situatie omstreeks 1400

Let op, dit is niet de uiteindelijke user-interface. Deze ruwe versie wordt gebruikt door de beheerders van de multimediaportal. De afbeeldingen worden getoond met een JPEG 2000 viewer die we hebben ontwikkeld op basis van open source componenten. De oorspronkelijke TIFF-bestanden zijn geconverteerd naar JPEG 2000 formaat. Met de viewer kun je inzoomen tot op detailniveau van de kaarten en prenten. Het duurt soms enkele seconden voordat de detaillering zichtbaar wordt.

P.S. De interface is nog niet afzoekbaar, hier wordt aan gewerkt.

 

Digitalisering prentencollectie Bouwkunde

Deze week is een fotograaf aan de slag gegaan met het digitaliseren van 4000 prenten van de prentencollectie Bouwkunde. Dit deel van de prentencollectie bestaat vooral uit topografische prenten en afbeeldingen van Nederland. Deze collectie is beschreven door medewerkers van Bouwkunde. Begin volgend jaar wordt deze collectie ingelezen in de multimediaportal. Op termijn zullen deze prenten ook toegankelijk gemaakt worden via de wesite watwaswaar.nl. Eerder werk van deze fotograaf is te zien in de catalogus van de bibliotheek, bijvoorbeeld een historische kaart van Gouda uit de atlas van Braun en Hogenberg (1585).

Presentatie voor M&C managers

Op maandag 26 oktober heb ik een presentatie over de multimediaportal gegeven tijdens het overleg van de M&C managers van de TU Delft. Leuke reacties gehad. M&C werkt nu aan het beschrijven van een collectie (promotie)foto’s die – begin volgend jaar – ook zal worden opgenomen in de multimediaportal.

Aangepaste projectplanning

De planning van het project is aangepast. De opleverdatum is – met instemming van de stuurgroep – verplaatst van december 2009 naar maart 2010. Bijgaand het aangepaste projectplan. De aangepaste planning is beschreven in paragraaf 5.2. De voorgestelde bouw van de user interface door een extern bureau is komen te vervallen. In plaats daarvan sluiten we aan bij de user-interface die is ontworpen voor Discover, het nieuwe zoeksysteem van de TU Delft Library.

Analyse prentencollectie Bouwkunde

De prentencollectie van de faculteit Bouwkunde bestaat uit ca. 8000 prenten uit de 16e t/m 20e eeuw. Een deel van deze prenten is al gedigitaliseerd, voor het digitaliseren van het overige deel is subsidie aangevraagd bij SenterNovem. De beschrijvingen van de collectie zijn geanalyseerd en overgebracht van het bronbestand (een Lotus Notes database) naar de Fedora repository van de Multimediaportal. Een analyse prentencollectie Bouwkunde is hier beschikbaar.

Nieuwe versie PID

Weinig activiteit op het weblog, maar het project Multimediaportal vordert gestaag. Bijgaand de aangepaste versie van het Project Initiation Document (PID) van het project. Belangrijkste wijzigingen: business case toegevoegd, werkpakketten geïntroduceerd, status van de productontwikkeling toegevoegd. Zie hoofdstuk 2 en paragraaf 5.2.

Auteursrechten

Op het merendeel van de beelden in de multimediaportal berusten auteursrechten. Just de Leeuwe heeft een overzicht geschreven over de manier waarop wij binnen het project omgaan met de auteurs- en gebruiksrechten. Delen van het rapport zullen in de loop van het project nog worden aangevuld.

Programma van Eisen

Het projectteam heeft het Programma van Eisen (PVE) opgeleverd. In het PVE staat beschreven aan welke functionele eisen de multimediaportal moet voldoen. Tevens wordt aandacht gegeven aan de prioritering van de uitvoering: welke eisen moeten direct in de eerste fase worden gerealoiseerd en welke kunnen eventueel in een tweede fase worden opgeleverd.

© 2011 TU Delft